Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

محمد قمری فتیده

دانشکده هنر و معماری:باستان شناسی


دکتری باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
محل تولد: چالوس
دکتری باستان‌شناسی، گرایش پیش از تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس
عنوان رساله: مطالعه دوره گذار مفرغ به آهن در جنوب‌شرق دریای مازندران با استناد به داده‌های محیطی

کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مقالات فارسی

 
 
 • سمیعی، سجاد، محمد قمری فتیده، 1396، نگاهی به باستان­شناسی تجربی و اهمیّت توجّه به آن در مطالعات باستان­شناسی، مجموعه مقالات کتاب الکترونیکی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران: 804-795. 
 
 • وحدتی ­نسب، حامد، زهره انواری، محمد قمری فتیده، محمدتقی اکبری، علی ماهفروزی، 1395، استخراج DNA باستانی از استخوان­های انسانی عصر آهن محوطه گوهرتپه، جنوب شرق دریای مازندران، مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین ­المللی سالانه باستان­ شناسی، (چاپ و سخنرانی). 
 
 • قمری فتیده، محمد ، ایمان خسروی، 1395، بازسازی چهره­ های انسانی از روی جمجمه­ های مکشوفه: روشی کاربردی و مفید برای باستان­شناسی و پزشکی قانونی، پنجمین کنگره سالانه بین المللی پزشکی قانونی ایران، تهران (چاپ چکیده و ارائه شفاهی) 
 • جاجرمی، فهمیمه، حامد وحدتی‌نسب، محمد قمری فتیده، ۱۳۹۴ ،  آثار تغییرات اقلیمی بر تطور فرهنگی انسان مدرن طی آخرین چرخه یخچالی، فصلنامه علمی و پژوهشی کواترنری ایران، دوره۱  شماره ۳ :   ۱۹۱_ ۲۱۲
   
 • شرافتمند، هانیه، محمد قمری فتیده، زهیر واثق عباسی، 1394، زندگانی بر آتشکده خاموش، اولین کنگره بین‌المللی تاریخ پژوهی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی (چاپ اصل مقاله و ارائه شفاهی).    
 
 • قمری فتیده، محمد، یعقوب ابراهیمی، زهرا زیوری مادام، گزارش گمانه زنی محوطه باستانی موزی پشته شهرستان نوشهر، سیزدهمین سالانۀ باستانشناسی کشور، تهران، (چاپ مقاله کوتاه). 
 
 • قمری فتیده، محمد، 1392، باستان شناسی محیطی و جوامع کهن در حاشیۀ آبها، همایش ملی انجمن کواترنری ایران، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران (چاپ اصل مقاله و ارائه شفاهی). 
 
 • قمری فتیده، محمد، 1392، باستان شناسی مولکولی و لزوم استفاده از روش ها و رویکردهای آن در ایران، همایش ملی باستان شناسی ایران، دستاوردها، فرصت ها و آسیبها، دانشگاه بیرجند، (چاپ اصل مقاله و ارائه شفاهی). 
 
 • قمری فتیده، محمد، مژگان جعفرصالحی، 1392، باستان شناسی تجربی و تجربه باستانی در سایت موزه ها (رویکردی در جهت آشنایی بهتر عامه مردم با باستان شناسی)، همایش ملی باستان شناسی ایران، دستاوردها، فرصت ها و آسیب ها، دانشگاه بیرجند، (چاپ چکیده). 
 
 • قمری فتیده، محمد، 1392، باستانشناسی و زبان، مسألۀ هند و اروپاییها، نشریۀ علمی- تحلیلی مارلیک، سال دوم، شمارۀ سوم، (ترجمه).
 
 • قمری فتیده، محمد، مهرداد قربانی مقانکی، 1391، بررسی روند توسعه شهرسازی و راههای ارتباطی منطقه تنکابن درچ قرون متأخر بر مبنای مکان‌نگاری پلهای تاریخی منطقه، همایش ملی هنر تبرستان، (پذیرش و چاپ اصل مقاله).  
 
 • قمری فتیده، محمد، 1391، گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و حریم تپۀ آفلۀ روستای خاچک (بخش کجور شهرستان نوشهر، استان مازندران)، یازدهمین سالانۀ باستانشناسی کشور، تهران، (ارائه به صورت پوستر). 
 
 • موسوی میرکلا، سید رضا، محمد قمری فتیده، مهرداد قربانی، حسن هاشمی، 1391، گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطۀ خرابهشهر روستای کجور، یازدهمین سالانۀ باستانشناسی کشور، تهران، (چاپ چکیده).
 
 • هاشمی زرآباد، حسن، محمد قمری فتیده، مهرداد قربانی، 1391، بررسی باستانشناسی حوضۀ آبگیر سد چومان شهرستان بانه، استان کردستان، یازدهمین سالانۀ باستانشناسی کشور، تهران، (چاپ چکیده).
 
 • قمری فتیده، محمد، 1391، پارادایم‌های باستانشناسی در ایران، نشریۀ علمی- تحلیلی مارلیک، سال نخست، شمارۀ دوم، صص 5-3.
 
 • قمری فتیده، محمد، 1391، هم‌تطوری فرهنگی- ژنی بین ژنهای پروتئین شیر گاو و ژنهای لاکتاز انسانی، نشریۀ علمی- تحلیلی مارلیک، سال نخست، شمارۀ دوم، صص 22-18. (ترجمه)
 
 • قمری فتیده، محمد، مهرداد قربانی، 1390، راه‌های کهن چالوس: راه شاه عباسی و جادۀ ناصری، نشریۀ باستان‌پژوهی، ویژهنامۀ راههای کهن ایران، زیر چاپ.
 
 • قمری فتیده، محمد، 1390، تپه حصار، مهرهها و گردنآویزهای زینتی، نشریۀ علمی- تحلیلی مارلیک، سال نخست، شمارۀ اول، صص 18-7. 
 
 • قمری فتیده، محمد، قربانی، مهرداد، ادیب‌زاده، مرتضی، 1389، گزارش مقدماتی بررسی باستان‌شناسی شهرستان رامسر، مجموعه مقالات همایش ملی چشمانداز باستانشناسی شمال کشور در دهه آینده. صص 184-157.
 
 • قمری فتیده، محمد، شیخی، سحر، 1389، کرمان، مرکز ترانزیت کالا در هزاره چهارم و سوم ق.م، همایش ملی کرمان‌شناخت، اردیبهشت 1389، دانشگاه شهید باهنر، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، کرمان. 
 
 • موسوی، سید مهدی، محمد قمری فتیده، قربانی، مهرداد، ادیبزاده، مرتضی، 1387، گزارش توصیفی بررسی باستانشناسی شهرستان تنکابن، دهمین سالانهی باستانشناسی ایران، بندرعباس.
 
 • خسروزاده، علیرضا، محمد قمری فتیده، آبیان، داوود، 1386، گزارش بررسی منطقه معدن نمک چهرآباد، همایش بین‌المللی مردان نمکی، زنجان.  
 
 • قمری فتیده، محمد، 1384، میترائیسم یا مهر پرستی در ایران باستان، نشریه علمی فرهنگی مشرق زمین، اصفهان. 

مقالات انگلیسی
 
 
 • Gahmari Fatideh, Mohammad, Seyed Mahdi Mousavi Kouhpar, Sahar Sheikhi, An Archaeological Examination and analysis on settlement pattern changes during the transition from Bronze Age to the Iron Age in the northern slope of Central Alborz. 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient near East, Warsaw, 2012. Accepted Abstract.
 
 • Gahmari Fatideh, Mohammad, 2012, Afalle: one of the largest archaeometallurgical site of Parthian period in north of Iran, 4th International Congress of Society of South Asian Archaeology, April 2012, Zahedan, IRAN. Accepted Abstract.کتابها:
 • گردآورنده مشترک کتاب مجموعه مقالات همایش ملی چشم‌انداز باستانشناسی شمال کشور در دهه آینده، دانشگاه مارلیک: نوشهر به کوشش سید مهدی موسوی کوهپر، حسن هاشمی زرج‌آباد، محمد قمری فتیده، اردیبهشت 1389.


سخنرانی‌ها:
 • قمری فتیده، محمد، 1394، باستانشناسی دریایی رویکردی ضروری برای باستانشناسی ایران، دومین همایش ملی باستانشناسی ایران، مشهد: موزه خراسان بزرگ، آبان ماه 1394.  
 
 • ادیبی، رامین، محمد قمری فتیده، 1394، ایران، میراث فرهنگی دریایی، چالشهای پیش رو و یک مدل موزه محور برای حراست از این میراث، پنجمین همایش موزه علوم و فناوری، آبان ماه 1394. 
 
 • شرافتمند، هانیه، محمد قمری فتیده، زهیر واثق عباسی، 1394، زندگانی بر آتشکده خاموش، اولین کنگره بین‌المللی تاریخ پژوهی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ماه 1394. 
 
 • قمری فتیده، محمد، 1394، باستانشناسی و دریای مازندران، ساری: مرکز مطالعات دریای خزر (وزارت نیرو)، اردیبهشت ماه 1394. 
 
 • قمری فتیده، محمد، 1393، باستانشناسی دریایی و استفاده از یافته های این رویکرد در مطالعه باستان شناختی مناطق حاشیه دریای مازندران، سخنرانی هفته پژوهش دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، آذر ماه1393.
 
 • قمری فتیده، محمد، 1392، باستانشناسی محیطی و جوامع کهن در حاشیۀ آبها، همایش ملی انجمن کواترنری ایران، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، آبان ماه 1392. 
 
 • قمری فتیده، محمد، 1392، باستانشناسی مولکولی و لزوم استفاده از روشها و رویکردهای آن در ایران، همایش ملی باستانشناسی ایران، دستاوردها، فرصتها و آسیبها، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1392
 
 • قمری فتیده، محمد، ارائۀ دستاوردهای گمانهزنی محوطۀ آفلۀ روستای خاچک کجور، دانشگاه غیردولتی مارلیک، آذر ماه 1390. 


سوابق پژوهشی و میدانی 
 • همکار تیم بررسی روشمند محوطه پارینه سنگی بندپی شهرستان نوشهر(استان مازندران) (تابستان 95).
 • سرپرست تیم کاوش کارآموزی دانشجویان باستانشناسی دانشگاه مارلیک در مزرعه آموزشی باستانشناسی دانشگاه مارلیک (تابستان 1394).
 • سرپرست تیم کاوش کارآموزی دانشجویان باستانشناسی دانشگاه مارلیک در مزرعه آموزشی باستانشناسی دانشگاه مارلیک (تابستان 1393).
 • سرپرست هیأت گمانهزنی و تعیین عرصه و حریم تپه موزیپشته روستای نیرنگ (استان مازندران) (تابستان 92)
 • سرپرست هیأت گمانهزنی و تعیین عرصه و حریم تپه آفله روستای خاچک (استان مازندران) (تابستان 90)
 • معاون هیأت گمانهزنی به منظور لایهنگاری سفیدتپه کجور (استان مازندران) به سرپرستی سید رضا موسوی میرکلایی (مهر 89). 
 • معاون هیأت گمانهزنی و تعیین عرصه و حریم شهر باستانی کجور (استان مازندران) به سرپرستی سید رضا موسوی میرکلایی (مهر 89). 
 • معاون هیأت بررسی باستانشناسی محدوده سد چومان (استان کردستان) به سرپرستی دکتر حسن هاشمی (آبان 89). 
 • عضو هیأت کاوشهای باستانشناسی تپه کلار کلاردشت  (استان مازندران ) به سرپرستی دکتر سید مهدی موسوی (تابستان 87).
 • سرپرست هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان چالوس (استان مازندران ) (تابستان 86).
 • سرپرست هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان تنکابن (استان مازندران ) (تابستان 86).
 • سرپرست هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان رامسر (استان مازندران ) (تابستان 86).
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی شهرستان آبیک  (استان قزوین ) به سرپرستی دکتر فرزاد مافی(زمستان 85 و بهار 86).
 • عضو هیأت گمانهزنی و تعیین عرصه و حریم تپه حصار دامغان  (استان سمنان ) به سرپرستی کوروش روستایی(پاییز 85).
 • عضو هیأت فصل دوم کاوشهای باستانشناسی گورستان باستان لَما یاسوج (استان کهگیلویه و بویراحمد ) به سرپرستی حسن رضوانی (تابستان 85). 
 • عضو هیأت گروه مطالعاتی باستانشناسی مواد فصل اول کاوش گورستان باستان لَما یاسوج (استان کهگیلویه و بویراحمد ) به سرپرستی کوروش روستایی (تابستان 85). 
 • عضو هیأت کاوشهای باستانشناسی تپه دهخیر شاهرود (استان سمنان ) به سرپرستی حسن رضوانی (زمستان84 و بهار 85). 
 • عضو هیأت گمانهزنی و لایهنگاری تپه کلاتهخان شاهرود (استان سمنان ) به سرپرستی کوروش روستایی (زمستان 84). 
 • عضو هیأت کاوشهای باستانشناسی معدن نمک چهرآباد (استان زنجان ) به سرپرستی ابوالفضل عالی (پاییز 84). 
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان ابهر(استان زنجان) به سرپرستی ابوالفضل عالی (تابستان 84). 
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان جیرفت (استان کرمان) به سرپرستی داوود آبیان (زمستان 83). 
 • سرپرست هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان رودسر(استان گیلان) (تابستان 82). 
 • عضو هیأت گمانهزنی و تعیین حریم قلعه مارکوه رامسر (استان مازندران) به سرپرستی محمد قاسم کفاشی (بهار 82). 
 • عضو هیأت ساماندهی معبد آناهیتای کنگاور به سرپرستی دکتر محمد رحیم صراف (پاییز 81). 
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی گورستانهای تاریخی شهرستان رامسر( استان مازندران) به سرپرستی محمد قاسم کفاشی( تابستان 81). 
 • عضو هیأت کاوش موش تپه همدان به سرپرستی دکتر محمد رحیم صراف (تابستان 81). 
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان هرسین(استان کرمانشاه) به سرپرستی دکتر عباس مترجم و دکتر محمدیفر (بهار 81). 
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان کنگاور(استان کرمانشاه) به سرپرستی دکتر یعقوب محمدیفر (زمستان 80). 
 • عضو هیأت بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان شیروان چرداول (استان ایلام) به سرپرستی دکترعباس مترجم (زمستان 80). 
دروس پیش از تاریخ و انسان‌شناسی مقطع کارشناسی باستان‌شناسی
 • مبانی فرهنگی باستان‌شناسی
 • مبانی انسان‌شناسی فرهنگی
 • پیش از تاریخ ایران
 • پیش از تاریخ بین‌النهرین
 • ایران در آغاز شهرنشینی
 • مبانی تطور انسان
 • باستان‌شناسی ‌ هنر ایران در هزاره اول ق.م
 • روش کاوش و بررسی آثار باستانی

دروس پیش از تاریخ و دوران تاریخی در مقطع کارشناسی ارشد باستان‌شناسی
 • تأثیر و تأثر فرهنگ‌های همجوار باستانی بر ایران
 • روش تحقیق در باستان‌شناسی
 • باستان‌شناسی پیش از تاریخ دره سند (موهنجودارو و هاراپا)
 • باستان‌شناسی پیش از تاریخ دره سند
 • باستان‌شناسی ایران در هزاره اول ق.م
 • باستان‌شناسی عیلام
 • باستان‌شناسی بین‌النهرین از آغاز نگارش تا اور سوم
 • باستان‌شناسی دریایی
 • باستان‌شناسی مرحله گذار مفرغ به آهن در ایران
 • باستان‌شناسی محیطی 
 • ژنتیک باستانی
m.ghamari@umz.ac.ir

ghamari.m21@gmail.com

arc_ghamari@yahoo.com 
آدرس پستی: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری - گروه باستان‌شناسی