Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

علیرضا صفرزاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:فیزیولوژی ورزشی

نام و نام خانوادگي: علي­ رضا صفرزاده
تاريخ تولد: 1356
محل تولد: استان گیلان- آستانه اشرفیه
مرتبه علمی: دانشیار

مدیرگروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران از سال 1393 تا کنون
 • ديپلم صنایع شیمیایی (شیمیست آزمایشگاهی) از هنرستان فنی دکتر دشتستانی آستانه اشرفیه 1374
 • کاردانی شیمی- عملیات پتروشیمی از مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی تهران (دانشگاه شهید رجایی) 1377
 • كارشناسي تربيت بدني از دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1382
 • كارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش فیزیولوژی ورزش از دانشگاه تربيت مدرس تهران 1387
 • دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش فیزیولوژی ورزش از دانشگاه تربيت مدرس تهران 1390
 1. صفرزاده  علی­رضا، قراخانلو رضا، هدایتی مهدی، طالبی گرکانی الهه. تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین، IL-6، CRP و TNF-α در سرم موش­های صحرایی دیابتی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1391؛ (1)14: 74-68.
 2. شكرچي زاده پريوش، خزاعي مجيد، قراخانلو رضا، كريميان جهانگير، صفرزاده علي­رضا. اثر تمرينات مقاومتي بر سطح پلاسمايي نيتريك اكسايد، فاكتور رشد اندوتليال عروق و گيرنده ي نوع يك آن در رت هاي نر سالم. مجله دانشكده پزشكي اصفهان 1391؛ 30: 9-1
 3. طالبی گرکانی الهه ، حسینی اندارگلی میر­هادی ، فتحی رزیتا ، صفرزاده علی­رضا. تغییرات بیان ژن لیپوکالین-2 بافت چربی در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1391؛ 2: 184-178.
 4. صفرزاده علی رضا، طالبی گرکانی الهه. تاثير تمرين مقاومتی فزاينده بر غلظت سرمی واسپين و برخی شاخص‌های التهابی در موش‌های صحرايی نر. كومش . 1391; 14 (1) :97-103
 5. طالبی گرکانی الهه، خدادادی تیرکلایی سلمان، فتحی رزیتا ، صفرزاده علی­رضا. تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی بر بیان ژن A-FABP بافت چربی احشایی موش­های صحرایی دیابتی. مجله دیابت و لپید ایران.  1391؛ 11(4): 365-358
 6. صفرزاده  علی­رضا ، قراخانلو رضا، هدایتی مهدی، طالبی گرکانی الهه. تاثیر 3 برنامه تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین، hs-CRP و TNF-α در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین. پژوهش­نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. 1391؛ 16: 69-82.
 7. طالبی‌ گرکانی الهه، صفرزاده علی‌رضا. تأثير شدت و حجم تمرين مقاومتی بر غلظت سرمی واسپين و شاخص مقاومت به انسولين در موش‌های صحرايی نر بالغ. دانشور پزشکی 1391; 19 (100) :75-82.
 8. طالبی گرکانی الهه، صفرزاده علی­رضا. تاثیر شدت و حجم تمرین مقاومتی بر سطوح نیم­رخ لیپیدی و apoA-I سرمی موش­های صحرایی نر. ورزش و علوم زیست حرکتی. 1390؛ 6(2): 91-98.
 9. قربانی آمنه، صفرزاده علی­رضا، طالبی گرکانی الهه، فتحی رزیتا. اثر 4 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین موش­های صحرایی دیابتی. نشریه پژوهش­های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی. 1392: 2: 67-74.
 10. طالبی گرکانی الهه، صفرزاده علی­رضا. تاثير شدت تمرين مقاومتی بر غلظت ApoA-I سرم موش‌های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزتوسين. مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران. 1392; 15 (2) :183-189.
 11. علی­رضا صفرزاده، حسین روحی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی. تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی آپولیپوپروتئین A-I و سرم آمیلوئید A موش­های صحرایی دیابتی. کومش. 1392؛ 15(1): 22-30.
 12. الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی، علی­رضا صفرزاده، حمیده مرادی، ریحانه دلبری. تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین-1 موش‌های صحرایی دیابتی. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. 1391; 2 (2) :91-100.
 13. علی­رضا صفرزاده، متین جفایی، دکتر الهه طالبی گرکانی، دکتر رزیتا فتحی. تاثیر چهار هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت پلاسمایی FABP4 و پروفایل لیپیدی موش­های صحرایی دیابتی. مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران. 1392; 15 (6) :544-538.
 14. علی­رضا صفرزاده. تاثیر تمرین مقاومتی با بار فزاینده بر غلظت سرمی A-FABP و آپولیپوپروتئین A-I موش­های صحرایی نر. فیزیولوژی ورزشی. 1393؛ 6 (21): 50-137.
 15. هدیه جعفری، عبدالحسین طاهری کلانی، علی­رضا صفرزاده. اثر جلسات مکرر فعالیت ورزشی بر سلو ل­های ایمنی و کورتیزول در دختران ورزشکار.  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1393؛ 22 (1): 77-71.
 16. علی­رضا صفرزاده، خدیجه اسمعیل­پور، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تمرین مقاومتی با شدت پایین بر غلظت سرمی امنتین-1 و آدیپونکتین موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین. مجله دیابت و متابولیسم ایران.  1392؛ 13(3): 242-235.
 17. علی­رضا صفرزاده. تاثیر تمرین مقاومتی کوتاه مدت با دو شدت متفاوت بر غلظت سرمی سیتوکین­های ضدالتهابی و مقادیر تری­گلیسیرید و گلیکوژن کبدی موش­های صحرایی. ورزش و علوم زیست حرکتی. 1392; 5 (10) :24-32.
 18. علی­رضا صفرزاده، ملیحه حاجی­زاده رستمی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-1 و نیم­رخ لیپیدی موش­های صحرایی نر. مجله علوم زیستی ورزشی. 1393; 6 (3) :287-300.
 19. میترا برات زاده شکری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM  در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1393; 57 (7) :858-852.
 20. مریم میرحاج، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی، علی­رضا صفرزاده. تاثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتنسین (ACE) زنان یائسه. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1393; 32 (310) :1965-1975.
 21. الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجویی، رزیتا فتحی، علی­رضا صفرزاده، فاطمه رودباری. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش­های نر مقاوم به انسولین. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. 1393; 4 (1) :15-26.
 22. علی­رضا صفرزاده، فهیمه شفیعی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تغییر ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. 1393; 4 (1) :27-38.
 23. علی­رضا صفرزاده، امین بصیری. تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین­های مرحله حاد (SAA و CRP) مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره­ای. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. 1393; 4 (2) :122-111.
 24. علی­رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال. مجله دیابت و متابولیسم ایران. 1394; 14 (5) :364-357.
 25. رزيتا فتحي، سجاد اصلاني مغانجوقي، الهه طالبي گرگاني، علي­رضا صفرزاده، حسن صيقل. تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي ويسفاتين و رابطه آن با مقاومت به انسولين در موش‌هاي نر مقاوم به انسولين. مجله دیابت و متابولیسم ایران. 1394; 14 (6) :398-390.
 26. سارا پناهی، حمید آقاعلی­نژاد، رضا قراخانلو، رعنا فیاض میلانی، مهدی هدایتی، علی­رضا صفرزاده، مریم زرکش. تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن MuRF1 و آتروفی عضلانی در موشهای صحرایی ویستار دیابتی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395; 38 (2) :13-6.
 27. سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده، فاطمه رودباری. تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش­های صحرایی نر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395; 38 (3) :25-18.
 28. علی­رضا صفرزاده، لیلا معظم وحید. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی مایونکتین در مردان چاق. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. 1395; 12 (24) :128-119.
 29. یدالله نوری شورابی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده. تاثیر تمرین هوازی بر مقادیر آکواپورین 7 بافت چربی احشایی در موش­های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب. مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران. 1396; 19(2): 115-106.
 30. حمید علیزاده، علی­رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی. تاثیر تمرین مقاومتی ایستگاهی بر سطح سرمی هورمون شبه متئورین و شاخص مقاومت به انسولین پسران نوجوان دارای اضافه وزن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. 1396; 20 (7): 64-54.
 31. علی­رضا صفرزاده، حسن برزگری مرزونی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی. تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول­های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. 1396; 25: 196-187.
 32. علی­رضا صفرزاده، مرتضی جعفری، الهه طالبی گرکانی. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین-1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق. مجله علوم زیستی ورزشی. (پذیرش چاپ)
 33. علی­رضا صفرزاده، مالک آریانیا، الهه طالبی گرکانی. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی SFRP5 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق. ورزش و علوم زیست حرکتی. 1395; 8(16): 54-61.
 34. سرکوت کلاه دوزی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده. تأثير تمرين تناوبي هوازي با شدت بالا بر آنژيوژنز بافت چربي در موش­های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غذايی پرچرب. فیزیولوژی ورزشی. (پذیرش چاپ)
 35. رامین مهمان دوست، علی­رضا صفرزاده، فرشته میرمحمد رضایی. تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی هورمون­های جنسی و تعداد اسپرم­های اپیدیدیمی در موش­های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز. فیزیولوژی ورزشی. 1396; 9 (35): 46-131.
 36. حمید علیزاده، علی­رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی. تاثیر تمرین تناوبی بر غلظت سرمی مترنل در پسران نوجوان دارای اضافه وزن. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. (پذیرش چاپ)
 37. حسین سلیمانی، الهه طالبی گرکانی، علی­رضا صفرزاده. تاثیر تمرین استقامتی و مصرف پروتئین وی بر مقادیر آنزیم های ضداکسایشی و فشار اکسایشی در عضله قلبی موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1397; 13(2): 10-1.
 38. رامین مهمان دوست، علی­رضا صفرزاده، فرشته میرمحمد رضایی. اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر سطوح سرمی هورمون­های جنسی و برخی از پارامترهای سیمن موش­های صحرایی نر. مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. (پذیرش چاپ)
 39. زهرا احسانی فرد، فرشته میرمحمد رضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد. اثر عصاره آبی قارچ Inocutis Levis بر هیستوپاتولوژی کبد و هیپرتری گلیسیریدیمی موش های صحرایی نر نژاد ویستار تغذیه شده با محلول ساکاروز. فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی. (پذیرش چاپ)
 
مقاله­ های لاتین
 
 1. Khabazian B M, Ghanbari-Niaki A, Safarzadeh-Golpordesari A, Ebrahimi M, Rahbarizadeh F, Abednazari H. Endurance training enhances ABCA1 expression in rat small intestine. Eur J Appl Physiol (2009) 107:351–358
 2. Shekarchizadeh Esfahani P, Gharakhanlou R, Karimian J, Safarzade A, Khazaei M. Changes of plasma angiogenic factors during Chronic resistance exercise in Type I Diabetic Rats. Pak J Med Sci 2012;28(2):328-332
 3. Alinejad M, Fathi R, Minasian V, Talebi-garakani E, Safarzade A. The Effect of an Acute Aerobic Bout on Time Course Alterations of Visceral Adipose Tissue Gene Expression in Diabetic Rats. Iranian Journal of Health and physical Activity (IJHPA). 2012; 3(2): 24-31
 4. Shekarchizadeh Esfahani P, Gharakhanlou R, Karimian J, Khazaei M, Feizi A, Safarzade A. Effect of resistance training on plasma nitric oxide and asymmetric dimethylarginine concentrations in type  I diabetic rats. Int J Prev Med 2013; 2 (Suppl 1):S78-84.
 5. Talebi-Garakani E, Safarzade A. Resistance training decreases serum inflammatory markers in diabetic rats. Endocrine. Endocrine (2013) 43:564–570
 6. Safarzade A, Abbaspour-Seyedii A, Talebi-Garakani E, Fathi R, Saghebjoo M. Aerobic or resistance training improves anthropometric and metabolic parameters in overweight/obese women without any significant alteration in plasma vaspin levels. Sport Sci Health (2013) 9:121–126.
 7. Safarzade A, Talebi-Garakani E. Short term resistance training enhanced plasma apoA-I and FABP4 levels in Streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2014, 13:41.
 8. Adigozalpour Majid, Safarzade Alireza. The effect of resistance training with two different volumes on serum Myonectin in rats fed with sucrose solution. Annals of applied sport science. 2017; 5(2): 11-19.
 9. Zahra Ehsanifard, Fereshteh Mir-Mohammadrezaei, Alireza Safarzade, Masoomeh Ghobad-Nejhad. Aqueous extract of Inocutis Levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed wistar rats. Journal of Herbmed Pharmacology. 2017; 6(4): 160-164.
 10. Alizadeh H, Safarzde A, Talebi-Garakani E. Impact of High Intensity Interval Training and Circuit Resistance Training protocols on Resting Serum Level of Interleukin 10, Body Composition, Lipid Profile and Insulin Resistance Index in Overweight Male Adolescents. Jentashapir Journal of Health Research. (accepted)
 
 
کتاب­ ها
 1. آقا علی ­نژاد حمید، صفرزاده علی­رضا، عیسی ­نژاد امین، ملانوری شمسی مهدیه، دلفان مریم، میرآخوری زهرا. عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش. حتمی، 1391 (ترجمه)
 2. طالبی گرکانی الهه، صفرزاده علی­رضا، فتحی رزیتا. راهنمای ارزیابی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی ACSM. دانشگاه مازندران، 1390 (ترجمه)
 3. قراخانلو رضا، ملانوری شمسی مهدیه، صفرزاده علی­رضا، ارشدی سجاد، شهاب علیرضا، ابراهیمی مهدی. راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی و توصیه­ های تمرینی. حتمی، 1391 (ترجمه)
 4. حامدی نیا محمدرضا، حقیقی امیرحسین، صفرزاده علی­رضا. تئوری و روش شناسی تمرین. حتمی، 1391 (ترجمه)
 5. حامدی نیا محمدرضا، حقیقی امیرحسین، صفرزاده علی­رضا. تئوری و روش شناسی تمرین. حتمی، 1393 (ترجمه و تجدید چاپ، دوم)
 6. آقا علی­ نژاد حمید، صفرزاده علی­رضا، عیسی ­نژاد امین، ملانوری شمسی مهدیه، دلفان مریم، میرآخوری زهرا. عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش. حتمی، 1394 (ترجمه و تجدید چاپ، دوم)
 دوره­ ی کارشناسی: شیمی، زیست شناسی، فیزیولوژی انسان، فیزیولوژی ورزش 1و2، علم تمرین
دوره­ ی کارشناسی ارشد: ایمونولوژی ورزش، بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی، تغذیه ورزشی
دوره­ ی دکتری: ایمونولوژی ورزش، بیوشیمی ورزشی
تاثیرات فعالیت های ورزشی بر ارتباط بین سیستم ایمنی و متابولیکی بدن
پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران (دانشکده ی علوم ورزشی) در سال 1393
استاد نمونه دانشگاه مازندران (دانشکده ی علوم ورزشی) در سال 1396

 
:E-mail
safarzadeh77@gmail.com
            a.safarzade@umz.ac.ir

 
تلفن:
011-35302214