Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

سید محسن موسوی

دانشکده هنر و معماری:معماری

دکتر سید محسن موسوی
 
 • رتبه سی و پنج کشوری کنکور سراسری رشته ریاضی و قبولی کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشگاه تهران
 •  
 • دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 •  
 • قبولی در آزمون دکترای اعزام به خارج و پذیرش دکترای معماری از دانشگاه کارلتون کانادا
 •  
 • دکترای تخصصی آموزش معماری دانشگاه هنر اصفهان با کسب عنوان پژوهشگر برتر
 •  
 • دانشجوی ممتاز مقطع دکترا با معدل کل نوزده و درجه عالی تز دکترا
 •  
 • اولین فارغ التحصیل دکترای معماری در استان اصفهان 
 •  
 • عضو هیات علمی رسمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران با کسب عناوین استادنمونه و پژوهشگر نمونه،
 •  
 • سابقه همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با بیش از بیست دانشکده معماری کشور از جمله: دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه مازندران، دانشکده معماری دانشگاه هنر سوره تهران، دانشکده معماری دانشگاه دکتر شریعتی تهران و ...... 
 •  
 • سابقه مدیریت گروه معماری در دانشگاههای مختلف از جمله: دانشگاه علامه محدث نوری، دانشگاه پردیسان و....
 •  
 • سابقه تدریس دروس مختلف مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  و راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد
 •  
 • تألیف و ترجمه بیش از ده کتاب و سی مقاله در حوزه های مختلف معماری نظیر: آموزش معماری، معماری مسکونی، هندسه، معماری بومی، زبان تخصصی معماری، طراحی معماری، فرهنگ و معماری و ....
 •  
 • عضو نظام مهندسی تهران، 
 •  
 • همکاری با دفاتر متعددی از جمله گروه بین المللی مهندسین مشاور رهشهر(Rahshahr International Group)، بردو (Bordoo) پلان (Sphere Structure Design ) ,  Plan. و ..... 
 •  
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهندسین مشاور سارنگ
 •  
 • عضو گروه پژوهشی مرکز تحقیقات و مهندسین مشاور نقش غدیر،
 •  
 • طراحی و اجرای پروژه های مختلف معماری، 
 •  
 • شرکت در مسابقات معماری و کسب عناوین مختلف. 
 •  
 • کسب افتخار استاد نمونه، پژوهشگر نمونه و تقدیر نامه های دیگر از دانشگاههایی نظیر دانشگاه مازندران، دانشگاه هنر اصفهان و .....
 • کارشناسی: مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • دکترای تخصصی: آموزش معماری از دانشگاه هنر اصفهان
.
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
مسکن، از تئوری تا طراحی (تطبیق ایده آلهای تئوری با واقعیتهای طراحی مسکن).
 
 • استاد راهنما:
دکتر محمد فرضیان(استاد گروه معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران)
 • اساتید داور:
دکتر داراب دیبا(استاد گروه معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران)
دکتر سیمون آیوازیان(استاد گروه معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران) 
دکتر پیروز حناچی
(استاد گروه معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی)
.
 • عنوان پایان نامه دکترا:
الگوی آموزشی "مداد" (DCIS) در فرآیند یادگیری معماری.
 • اساتید راهنما:
دکتر فرهنگ مظفر ( استاد گروه معماری دانشگاه علم و صنعت و رئیس دانشگاه هنر اصفهان)
دکتر محمودرضا ثقفی( استاد گروه معماری دانشگاه هنر اصفهان و معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان)
 • استاد مشاور:
دکتر صمد ایزدی ( استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مازندران)
تالیف و ترجمه کتاب:
 • هندسه مناظر و مرایا، انتشارات علم و دانش، چاپ پنجم،
 • هندسه فضای انسانی، انتشارات علم و دانش
 • هندسه ترسیمی و کاربردی انتشارات علم و دانش
 • زبان تخصصی معماری، انتشارات مدرسان شریف، چاپ پنجم
 • واژگان زبان تخصصی معماری، انتشارات علم و دانش
 • نگاهداشت معماری روستا، انتشارات شلفین
 • رنزو پیانو، خلاقیت در ترکیب شیوه های سنتی با تکنولوژی روز، انتشارات علم و دانش، چاپ سوم
 • راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی، انتشارات علم و دانش
 • آدولف لوس، انتشارات علم و دانش
 • درک و بیان معماری از طریق طراحی دست آزاد ، انتشارات علم و دانش

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ارایه شده کنفرانسهای بین المللی و ملی:
 • Teaching Methods in Architectural Design Basics
 • Investigating the Impact of DCIS Teaching Method on Learning Process of Architectural Design Basics
 • Semi-Extroverted Architecture" The Interaction between Culture and Climate  
 •  
 • بررسی روش آموزشی DCIS بر فرایند یادگیری در درس مقدمات طراحی معماری یک
 • بررسی میزان تعامل فضاهای پیاده شهری با شهروندان
 • الگوهای یادگیری در آموزش دروس پایه معماری
 • راهکارهایی برای کنش متقابل بوم گرایی و آموزش معماری
 • آموزه های معماری بومی برای افزایش خلاقیت دانشجویان دروس پایه معماری
 • بررسی میزان بهره گیری از معماری مدولار در معماری بومی
 • تناسبات طلایی در معماری بومی تبرستان
 • تاثیر شاخصه های معماری بر سبک زندگی
 • بررسی تحلیلی میزان اثرگذاری درس مصالح ساختمانی بر درس طراحی معماری
 • بررسی علل انفصال بین معماری امروز ایران و معماری دوره اسلامی
 • بررسی نقش رفتار در معماری بوم گرا
 • معماری بومی و خلاقیت در پاسخگویی به نیازها
 • نیمه برونگرایی، تعاملی بین فرهنگ و اقلیم تبرستان
 • تضادهای مفهومی خانه در معماری امروز در قیاس با معماری بومی
 • بررسی راهکارهای عملی تبدیل مراکز شهری به مسیرهای پیاده
 • گونه شناسی مسکن در روستاهای مناطق کوهستانی تبرستان
 • بررسی شیوه های ساخت و ساز در معماری روستایی
 • عنصر آب در معماری تبرستان
 • آموزه هایی از معماری تبرستان برای بسط آرامش و آسایش در سکونتگاههای امروزی
 • بررسی نقش معماری در انتقال ارزشهای فرهنگی
 • تاثیرپذیری فرهنگی دانشجویان معماری از فضای دانشگاهها
 • درآمدی بر زیبایی شناسی معماری مسیرهای پیاده
 • واکاوی عوامل تاثیرگذار بر مسیرهای پیاده
 • بررسی شاخصه های معماری روستایی تبرستان
 • بررسی الگوهای طراحی نماهای شهری متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی
 • بررسی نقش سفر در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده های هنر و معماری
 • خاستگاه فرم در معماری بومی 
سوابق تدریس دانشگاهی:
 
 • مقطع دکترا:
شیوه های آموزش و طراحی معماری (دانشگاه هنر اصفهان)
 
 • مقطع کارشناسی ارشد:
 طرح معماری 1 و 2
پایان نامه کارشناسی ارشد
سیر اندیشه های معماری
نظریه و روشهای طراحی
معماری همساز با اقلیم
روش تحقیق
روانشناسی محیط
زبان تخصصی معماری


       مقطع کارشناسی:
 هندسه کاربردی
مقدمات طراحی معماری 1 و 2
طرح معماری 1، 2، 3، 4 و 5
طرح نهائی
زبان تخصصی معماری
هندسه مناظر و مرایا
هندسه احجام
مبانی نظری معماری
روستا 1 و 2

  
·         دانشگاهها و موسساتی که با آنها همکاری علمی، آموزشی یا پژوهشی داشته ام:
 
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه مازندران
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه شریعتی تهران
دانشگاه سوره تهران
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
پژوهشکده سوانح طبیعی تهران
دانشگاه علامه محدث نوری
دانشگاه شمال
دانشگاه پیام نور
واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان، مرکزی، گیلان، مازندران و  ....(آکثر آنها راهنمائی، مشاوره یا داوری پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بوده است)
موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک، پردیسان،صنعتی مازندران، روزبهان، طبری، نیما، خزر، توحید، مازیار، و .....(آکثر آنها راهنمائی، مشاوره یا داوری پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بوده است)
موسسه مدرسان شریف
زمینه های پژوهشی:
آموزش معماری، معماری محیطهای آموزشی، معماری مسکونی، هندسه در معماری، معماری بومی، فرهنگ و معماری، کانسپت در معماری


اساتید مرجع:
به پاس قدردانی از زحمات اساتید گرانقدری که در پیشرفت علمی و پژوهشی بنده بسیار تاثیرگذار بوده اند، در این صفحه یاد این عزیزان گرامی داشته می شود.
مهمترین اساتیدی که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای معماری افتخار دانشجویی یا دستیاری آنها را داشته ام یا راهنمای بنده در انتخاب تز دکترا بوده اند (به ترتیب حروف الفبا)


·        پروفسور ویویانا دی اورا، استاد دانشگاه لوون بلژیک
·         دکتر سید حسین بحرینی، استاد دانشگاه تهران، فرآیند طراحی شهری
·        دکتر سعید بینامطلق، استاد فلسفه دانشگاه اصفهان، شناخت شناسی
·        دکتر محمدجواد ثقفی، استاد دانشگاه تهران، عناصر و جزییات ساختمانی 1، طراحی فنی 2
·        دکتر محمودرضا ثقفی، استاد دانشگاه هنر اصفهان، روشهای تحقیق در معماری، پایان نامه دکترا
·        پروفسور ریچارد حاید، استاد دانشگاه سیدنی
·        دکتر عیسی حجت، استاد دانشگاه تهران، طرح 5، روستا 1 و روستا 2
·        دکتر مهدی حجت، استاد دانشگاه تهران، مبانی نظری معماری، طرح 7
·        دکتر محمد تقی حریری، استاد دانشگاه تهران، تنظیم شرایط محیطی 2، طراحی فنی 1
·        پروفسور استیون ون دسل، استاد دانشگاه گنت بلژیک
·        دکتر داراب دیبا، استاد دانشگاه تهران، طرح 2، طرح 3، معماری معاصر
·        دکتر محمود رازجویان، استاد دانشگاه شهید بهشتی، دستیار ایشان در تدریس طرح 5 و طرح 2
·        دکتر مهدی رئیس سمیعی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه گیلان، دستیار ایشان در تدریس طرح 5
·        دکتر اصغر ساعد سمیعی، استاد دانشگاه تهران، عناصر و جزییات ساختمانی 2، طراحی فنی 2
·        دکتر محمد فرضیان، استاد دانشگاه تهران،  هندسه مناظر و مرایا، پایان نامه کارشناسی ارشد
·        دکتر منصور فلامکی، استاد دانشگاه تهران، مبانی نظری مرمت و طرح مرمت
·        مهندس داریوش کسرایی، استاد دانشگاه تهران، ترکیب 1 و 2 و 3
·        پروفسور راجر کونه، استاد دانشگاه کارلتون اتاوا، کانادا
·        پروفسور یورگ گروتر، استاد دانشگاه برن سوئیس و نویسنده کتاب زیبایی شناسی در معماری، مفهوم زیبایی و تعریف جدید هنر
·        دکتر محمود گلابچی، استاد دانشگاه تهران  ایستایی 1 تا ایستایی 5
·        دکتر فرهنگ مظفر، رئیس دانشگاه هنر اصفهان و استاد دانشگاه علم و صنعت، روشهای تحقیق در معماری، پایان نامه دکترا
·        پروفسور بارت ورسچافل، استاد دانشگاه گنت بلژیک
 • استاد نمونه دانشگاه مازندران، 1392 
 • پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران، 1391
 • پژوهشگر برتر دکتری معماری دانشگاه هنر اصفهان، 1393
 • رتبه دوم پژوهشگر برگزیده دانشجوئی سال در مقطع دکتری، 1393
 • رتبه دوم پژوهشگر برتر استان اصفهان، 1394
 • رتبه 35 کشوری کنکور سراسری در رشته ریاضی
 • قبولی در آزمون دکتری اعزام به خارج
 • اولین فارغ التحصیل دکترای معماری در استان اصفهان
 • داور کنفرانسهای بین المللی و ملی و نشریات علمی-پژوهشی
 • طراح سوالات آزمون جامع دانشگاه علمی کاربردی
 • سخنرانی در همایشها، سمینارها و کارگاههای آموزشی دانشکده های معماری
 • دبیر علمی همایش "معماری امروز"
 • عضو نظام مهندسی و ساختمان استان تهران
 • عضو انجمن علمی هنر و طراحی محیطی ایران
 • عضو کانون آموزش معماری دانشگاه هنر اصفهان
 • عضو کمیته علمی همایش ملی هنر تبرستان
 • عضو کمیته علمی همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
 • عضو کمیته علمی همایش ملی ساختمان آینده
 • عضو کمیته علمی همایش ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی " International Congress on New Horizons in Architecture and Urban Planning "
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی " International Congress on New Cities "
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی " International Congress on Cultural-Social Impact Assessment "
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی "International Congress on Religious Culture and Though"   
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی "International Conference on Architecture and the Culture of Sustainable City "   
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی "International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities"