Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

شادمهر میردار هریجانی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:فیزیولوژی ورزشی

 نام و نام خانوادگی :     شادمهر میردار هریجانی      
  مرتبه علمی: دانشیار 
آدرس وب سایت شخصی: shadmehrm.com
 

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی - گرایش تخصصی-  سازگاری های تنفسی به تمرینات ورزشی-  دانشگاه تربیت بدنی و  علوم ورزشی  روسیه. سال  1376
2کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی . دانشگاه تهران سال 1370
3. کارشناسی . تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) . سال 1367

 
سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی
 
1. كاركردهاي تربيت بدني و ورزش در گفتگوي تمدن ها.  خرداد 1383. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.تهران. شادمهر میردار
2. تاثير تداوم یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی شاخص های ایمنی دختران فعال آذر 1386. بابلسر. محبوبه بهاری، شادمهر میردار، ولی ا ... دبیدی، حمید سفیری.
 3. بررسی تاثير تمرینات سرعتی و استقامتی بر غلظت الکترولیت های  منتخب سرم مردان فعال. آذر 1386. بابلسر. روزبه عرب پور، شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی.
4. بررسی تأثیر هیپوکسی حاد و فعالیت فزاینده بر نیمرخ تغییرات کورتیزول و   IgGپسران فعال. آذر 1386. بابلسر. ام البنین فلاحتی، شادمهر میردار، علیرضا یوسفی.
5. تاثیر ارتفاع و فعالیت فزاینده بر نیمرخ تغییرات هورمون تستوسترون و برخی شاخص های ایمنی  پسران فعال. آذر 1386. بابلسر
6. تاثير يك دوره برنامه تمريني دو اوجي به مدت يك هفته بر برخي شاخص‌هاي ايمني در دانش آموزان دختر فعال. آذر 1386. بابلسر. مائده سادات رئيسي، شادمهر ميردار، معصومه نوبهار، هاجر عباس زاده.
7. تاثير يك و دو جلسه تمرين فزاينده در روز به مدت يك هفته بر تغييرات آنزيم هاي استرس كبدي دختران فعال. اسفند 1386. کیش
8. تأثير يك دوره برنامه تمريني هوازي ويژه بر روي رشد جنين زنان باردار. اسفند 1386. کیش
9. تأثير مزمن يك هفته برنامه تمريني دو اوجي بر آنزيم هاي   AST, ALTو GGT   كبدي دختران فعال. اسفند 1386. کیش
10. تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی ویژه بر روی رشد جنین زنان باردار. اسفند 1386. کیش
11. مطالعه شاخص های عملکردی و فیزیولوژیکی داوران نخبه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران. اسفند 1386. تهران
12.تاثیر یک دوره برنامه تمرینی و مکمل کورکومین بر سطوح سرمی ایمنوگلوبین A  موش های صحرایی در معرض مسمومیت سرب. اسفند 1388. تهران
13. نيمرخ دراماتوگلايفي كشتي‌گيران نخبه ايراني، ميردار، شادمهر و مهدي قيطاسي، 1390، نميرخ درماتوگلايفي كشتي‌گيران نخبه ايراني، اولين همايش ملي استعداديابي ورزشي، تهران، سازمان بسيج ورزش. 

 
Investigation work rate and som physiological indices Iranian soccer referees.  10th International Sport Sciences congress. October 23-25, 2008, Bolu- Turkey
14. ورزش و جهانی شدن.  . 14 مرداد 1387 . مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. شادمهر میردار
15. تاثیر یک دوره برنامه تمرین اختصاصی بر برخی سازگاری های هورمونی و متابولیکی دوندگان دوهای 
سرعت و استقامت. اردیبهشت 1390. بیرجند. معصومه نوبهار، شادمهر میردار، علیرضا صفایی، امید حق شناس
16. مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نژاد ویستار هنگام بلوغ و بعد از آن. آمل. خرداد 1390. مجید نجابت، شادمهر میردار، اکبر حاجی زاده، حمید همدانی

مقاله های منتشر شده در نشریات داخلی
بررسي اثرات فيزيولوژيكي و ارگومتريكي تمرينات هيپوكسي اينتروال در آماده سازي ورزشكاران (1379) المپيك. بهار و تابستان.  شادمهر میردار
2مطالعه طولي ويژگيهاي سني و عملكردي شناگران تيم ملي ايران در مقايسه با شاخص هاي قاره اي و بين المللي (1381) پژوهش در علوم ورزشي. شادمهر میردار
3مطالعه توصيفي ويژگي هاي سني كشتي گيران عضو تيم ملي ايران در مقايسه با شاخص هاي بين المللي (1383) المپيك25  بهار. شادمهر میردار
4مطالعه طولي  ويژگي هاي سني و عملكردي جودوكاران و تكواندو كاران عضو تيم ملي ايران  (1384) علوم حرکتی و ورزش. شادمهر میردار
5بررسي ويژگي هاي پوست شناختي انگشتان دست كشتي گيران و واليباليست هاي نخبه كشور (1384)پژوهش در علوم ورزشی. شادمهر میردار
6تحلیلی بر وضعیت منابع انسانی، بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران(1384). پژوهشنامه علوم ورزشی. شادمهر ميردار، الهه طالبي، فرزام فرزان، سعيد تابش، عليرضا صفايي، طوبي ناري دماوندي، رزيتا فتحي
7بررسي ارتباط بين ردههاي درصد چربي زير پوستي و طبقه هاي BMI  در دانشجويان دختر و پسر غير ورزشكار(1384). پژوهشنامه علوم ورزشی. شادمهر ميردار، سيد باقر مير اشرفي، امير بخشنده، سعيده شادمهري، فهيمه كيوانلو
8تاثير يك جلسه تمرين قدرتي بر هموليز دختران فعال (1385). علوم حرکتی و ورزش.  طاهره بياني،  شادمهر ميردار، حميد سفيري
9تاثير يك جلسه تمرين فزاينده درمانده ساز در روز به مدت يك هفته بر برخي آنزيم هاي كبدي در دختران فعال(1387). پژوهش در علوم ورزشی.  شادمهرميردار، معصومه نوبهار، حمید سفيري، بهرام صادق پور
10بررسي سبك هاي مديريت تعارض و رهبري مديران تربيت بدني استان مازندران (1386). پژوهشنامه علوم ورزشی. سید محمد حسین رضوي، شادمهرميردار، رضا اشكوه طاهري
11تاثير مصرف مكمل كراتين بر برخي شاخص هاي عملكردي و ساختاري كشتي گيران جوان(1385) پژوهشنامه علوم ورزشی. اصغرخالدان، شادمهر ميردار، محمد گرجي
12بررسي تاثير يك دوره تمرينات سرعتي بر غلظت الكتروليت هاي سرم قبل و بعد از يك دوره فعاليت بيشينه استاندارد (1385) پیک نور. شادمهر ميردار، عباس قنبري نياكي، روزبه عرب پور


13اثر حاد يک و دو جلسه تمرين فزاينده در روز بر برخی شاخص های ايمنی در دختران فعال (1387). المپیک. محبوبه بهاری، شادمهرميردار،  ولی ا... دبيدي، حمید سفيري
14تاثير مكمل بي كربنات سديم بر تغييرات اسيد- باز خون كشتي گيران پس از فعاليت شديد تناوبي (1387). پژوهش در علوم ورزشی. اصغر خالدان، شادمهر ميردار، شاهرخ صداقتي،  محمد گرجي
15تاثير مكمل گيري كوتاه مدت كراتين و كراتين همراه با كربوهيدرات بر عملكرد بي هوازي...... (1387). پژوهشنامه علوم ورزشی. ضیا فلاح محمدي، شادمهر ميردار، امیر اسماعيلي،  معصومه قلي نژاد
16نيم رخ غرق شدن گردشگران در سواحل درياي خزر در طي سال هاي 1380- 1385 (1387).پژوهش در علوم ورزشی. شادمهر ميردار ، امیر بخشنده
17مطالعه تغییرات شاخص های هموستازی به دنبال بی تمرینی و تمرین مجدد در موش های صحرایی نر (1388). پژوهشنامه علوم ورزشی. فائزه خسروی، ولی ا... دبیدی ، شادمهر میردار، اکبر حاجی زاده
18اثر کافیین بر سوخت و ساز  و فرآورده های متابولیکی در پی فعالیت ویلچر رانی تناوبی پیش رونده در افراد معلول پاراپلژیک (1388) طب ورزشی. حسن قدیمی، مهدی قیطاسی، شادمهر میردار، عبدالرضا جعفری، ملیحه حداد نژاد
19تاثیر تمرینات هوازی بر پیامدهای بارداری (1389). علوم پزشکی بابل. نرگس السادات مطهری، شادمهر میردار، اصغر خالدان، مرجان احمد شیروانی
20تاثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر رشد جنین زنان باردار (1389). مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اصغر خالدان، شادمهر میردار، نرگس السادات مطهری، مرجان احمد شیروانی.
21تاثیر یک دوره برنامه تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال(1389). فیزیولوژی و متابولیسم. شادمهر میردار، مائده السادات رئیسی، معصومه نوبهار
22بررسي ميزان كار و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي داوران نخبه فوتبال ايران (1389). المپیک. شادمهر ميردار؛ رضا قراخانلو، بهرام صادق پور، توحید مبهوت مقدم
23. تأثیر کافیین بر استرس اکسایشی و آنتی اکسیدان‌های غیر آنزیمی در پی یک جلسه فعّالیّت ورزشی فزاینده. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی7(13), 125-138. 
 
 
 
کارشناسی: فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ، علم تمرین، روش تحقیق
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی پیشرفته، فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ، کاربرد علوم در تمرینات ورزشی، روش تحقیق در علوم تجربی
دكتري: روش تحقيق پیشرفته، فيزيولو‍ژي ورزشی پيشرفته تنفسي
 
تمرینات ورزشی، ساز وکارهای تنفسی  و هیپوکسی
مکمل ها ، آلاینده های محیطی و فاکتورهای رشدی
 
استاد نمونه دانشگاه مازندران- 1380
پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران- 1385
لوح تقدیر از معاونت پژوهشی و فنآوری وزارت علوم تحقیقات و فنآوری
لوح تقدیر از مرکز ملی جهانی شدن- ریاست جمهوری
استاد نمونه دانشگاه مازندران 1395

 
آدرس پست الکترونیکی :                shadmehr.mirdar@gmail.com /   sh.mirdar@umz.ac.ir                 
تلفن محل کار:                                  01135302201
آدرس محل کار: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی