Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

فرزام فرزان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:مدیریت ورزشی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی 
---------------------------------
 سوابق اجرایی:
مدیر گروه تربیت بدنی
مدیر گروه مدیریت ورزشی
معاون دانشجویی دانشگاه مازندران
معاون اداری مالی دانشکده علوم انسانی
سرپرست عالی دومین المپیاد ملی ورزش های همگانی دانشجویان
جانشین سردبیر نشریه پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگاه مازندران
کارشناسی تربیت بدنی – 1368- دانشگاه تربیت معلم
کارشناسی ارشد تربیت بدنی– 1373– دانشگاه تهران
دکترای مدیریت ورزشی – 1389– دانشگاه تربیت مدرس
 • مقالات در مجلات علمی پژوهشی ( از سال 1391 تا کنون)
 • ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعداد فوتبال ایران، ابوالفضل درویشی، مرتضی دوستی، سید محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 22، صفحه 79-65، پاییز 1397
 • بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 14، شماره 27،  بهار و تابستان 1397
 • شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناطق ساحلی دریای خزر)، محبوبه عابدی سما کوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، افشار هنرور، آموزش علوم دریایی، دوره 5، شماره 2، شماره پیاپی 13، صفحه: 108-96، تابستان 1397
 • بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان به فعالیت ورزشی، الهه حسینی، فرزان فرزان، نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، دوره 10، شماره 1، صفحه 148- 137، بهار 1397
 • پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، سید حسین علوی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 13، شماره 25،  بهار و تابستان 1396
 • تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی: مورد مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند، خدیجه لطفی یامچی، فرزام فرزان، محمد رسول خدادادی، گردشگری و توسعه، دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1396
 • طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس نظریه داده بنیاد، علی محمدی، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، سید محمد حسین رضوی، پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1396
 • تحلیل محیطی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش، مصطفی مقدس، فرزام فرزان، حمید قاسمی، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396
 • نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاهیان دانشگاه مازندران)، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، مطالعات روان شناسی ورزشی، دوره 6، شماره 22، زمستان 1396
 • بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید ( مورد مطالعه: ورزش جدید پنت بال)، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396
 • عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی، آیدین عباسی، فرزام فرزان، میرحسن سیدعامری، بهنام زائر، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 21، تابستان 1396
 • اثربخشی انیمیشن های ورزشی در رفتار ورزشی کودکان (مطالعه موردی: انیمیشن فوتبالیست ها)، مصطفی مقدس، فرزام فرزان، رشد و یادگیری حرکتی، دوره 9، شماره 1، 1396
 • مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار، فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 13، شماره 25، 1396
 • بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک (مطالعه موردی: پوشاک ورزشی)، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، نشریه علمی پژوهشی علوم وفناوری رنگ، سال 11، شماره 1، 1396
 • اثربخشی برنامه های تلویزیونی ورزشی و نقش آن بر تعهد ورزشی مخاطبان (مطالعه موردی: برنامه تلویزیونی ورزش صبحگاهی)، مصطفی مقدس، الهه حسینی، فرزام فرزان، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال 24، شماره 1، 1396
 • مقایسه ادراک ریسک دانشجویان آسیب دیده: مطالعه موردی دانشگاه مازندران، فریده علیزاده، سید محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، معصومه قربانی مرزونی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال 12، شماره 24، 1395
 • تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، محمد باسره، مرتضی دوستی، فرزام فرزان، دوره 5، شماره 37، 1395
 • تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت های ورزشی، علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، مصطفی افشاری، مهران جعفری، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 38، 1395
 • بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل، سوسن آذرمی، فرزام فرزان، سعید امیر نژاد، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال 12، شماره 24، 1395
 • اهمیت رنگ در بازاریابی ورزشی، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، مطالعات در دنیای رنگ، شماره 2، 1395
 • شناسایی و اولویت بندی زیر ساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار، اکرم خواجه پور، سید محمد حسین رضوی، مرتضی دوستی، فرزام فرزان، گردشگری علم و فرهنگ، سال 4، شماره 5، 1395
 • بازاریابی فعالیت های خیر خواهانه: تبیین نقش جنسیت در جوانان، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 13، شماره 4، 1394
 • تاثیر آگهی های خدمات عمومی بر قصد کمک : تبیین نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5، شماره 4، 1394
 • بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین، احمد رفیعی، فرزام فرزان، سید عماد حسینی، مهدی محمدی نژاد، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 21، 1394
 • ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران، رقیه سعیدی، سید عماد حسینی، فرزام فرزان، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 22، 1394
 • بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مولفه های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی، احیا عابدی، سید محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، امیررضا خادم، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 22، 1394
 • بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی، احیا عابدی، سید محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، فصلنامه پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 28، 1394
 • بررسی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای  ویژگی شخصی و عوامل سوق دهنده، علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، مصطفی افشاری، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 27، 1393
 • مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره ی انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها، آیدین عباسی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، شماره 19، 1393
 • عوامل فردی و انواع سوء رفتارهای علمی، آیدین عباسی، فرزام فرزان، بهنام زائر، مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، شماره 6، 1393
 • بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی، زهرا صادقیان، سید عماد حسینی، فرزام فرزان، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، شماره 20، 1393
 • مقایسه ادراک ریسک دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی(مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران)، فریده علیزاده، فرزام فرزان، سید محمد حسین رضوی، پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 6، 1393
 • بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی، علی وفایی مقدم، فرزام فرزان، مصطفی افشاری، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، شماره 18، 1392
 • بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی، احیا عابدی، سید  محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، شماره 17، 1392
 • بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی روباز شهر تهران، پوریا ازگلی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی، شماره 3، 1391
 • بررسی چالش ها و مشکلات رشته های مدال آور دو ومیدانی، قایقرانی و شنای ایران، منصور فیروزی، سید محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دوره 8، شماره 15، 1391
 • بررسی موانع و چالش های توسعه شنا در ایران، سید محمد حسین رضوی، منصور فیروزی، فرزام فرزان، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، سال 2، شماره4، 1391
 • تحلیل ایمنی و تبیین الگوی مربوطه در سالن‌های ورزشی دانشکده‌های تربیت بدنی، هاشم کوزه چیان، محمود گودرزی، علی خوانین، فرزام فرزان، مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، شماره 11، 1390
 • Designing a Sport Development Model in Irans free Trade Industrial Zones, Amin Saberi, Masoumeh Kalateh Seifari, Morteza Dousti, seyed  Mohammad Hossein Razavi,Farzam Farzan, Annals of Applied Sport Science, Vol: 6, No.3, 2018
 • The performance analysis of Islamic republic of Iran broadcasting (IRIB) in comparison with foreign selected channels in the field sports, Mostafa Moghadas, Farzam Farzan, Hamid Ghasemi, International Journal of Applied Exercise Physiology, Vol: 7, No.1, 2018
 • Desingning the organizational creativity based on job characteristics and job involvement among physical education units employees of Technology University, seyed Hossein Alavi, Farzam Farzan, Morteza Dousti, Mohsen Loghmani, International Journal of Applied Exercise Physiology, Vol: 6, No.3, 2017
 • Assessing the correlation of Machiavellian beliefs, spiritual intelligence and life satisfaction of Iran s national team athletes (The Iranian national athletes as a Case Study),  Mahyar Mirzaaghazadeh, Farzam Farzan, Saeed Amirnezhad,  Mostafa Hosseinzadeh, Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences,Vol:2, No:3, November, 2016
 • The relationship between organizational trust and organizational citizenship behavior of physical education teachers working in North Khorasan province, Farzan Farzam, Mohsen Emami, Mehdi Khatibzadeh, Asian journal of physical education and computer science in sports, Vol: 12, No.1, january, june, 2015
 • The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior of physical education teachers working in North Khorasan province in Iran, Farzan Farzam, Seyyed Emad hosseini, Mohsen Emami, Mehdi Khatibzadeh, International journal of health, physical education and computer science in sports, Vol: 18, No. 1, April, june, 2015
 • Determining relationship between betting orientation and morality among mazandaran university students, Sara Ghasemi, Farzam Farzan, International journal of academic research in business  and social sciences, Vol:5, No.4, 2015
 • The comparison of male and female tourists satisfaction with service quality in marine protected areas in the province of mazandaran، Mahbobeh Abedi Samakosh, Farzam Farzan ,Morteza Dousti, International journal of sport studies, Vol:4 ,No.8 ,2014
 • مقالات در همایش ها (از سال 1391 تا کنون)
 • جایگاه طرح و نقوش باستانی ایرانی بر روی لباس ورزشی، عادله یونس نیا لهی، فرزام فرزان، مصطفی رستمی، کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، کرج، 1397
 • سنجش میزان امید به زندگی بانوان سالمند مراجعه کننده به پارک های ورزشی بانوان (مطالعه موردی پارک ریحانه مشهد)، فرزام فرزان، زهرا ناصری، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی  تهران، 1397
 • سنجش عوامل موثر بر گرایش به محصولات تقلبی بر قصد خرید کفش ورزشی اصلی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران، محمد فرجادمهر، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، 1397
 • بررسی وضعیت امکانات ورزشی سربازان پدافند هوایی بابلسر، ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، تهران، 1397
 • بررسی ورزش و بازی در اوقات فراغت کودکان کار شهر مشهد، فرزام فرزان، زینب ناصری، پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین، 1397
 • بررسی چالش های معلولین ورزشکار با تاکید بر عوامل انگیزشی (یک مطالعه ی کیفی)، پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، زهرا ناصری، فرزام فرزان، زینب ناصری، قزوین، 1397
 • عوامل موثر بر خرید کفش ورزشی تقلبی (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)، محمد فرجادمهر، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، تهران، 1397
 • بررسی همبستگی بین مشارکت ورزشی و شاخص توده ی بدنی با رضایت از زندگی کارکنان زندان تنکابن، زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمد حسین رضوی، یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، تهران، 1397
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل سوق دهنده و بازدارنده گردشگری ورزش های زمستانی ( مورد مطالعه : پیست های اسکی استان آذربایجان شرقی)، خدیجه لطفی یامچی، فرزام فرزان، فرزانه ترابی نهاد، اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش، دانشگاه تبریز، 1396
 • بررسی مطالعات پرخاشگری و ورزش در زندان، زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمد حسین رضوی، کنفرانس سالانه  پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، 1396
 • مقایسه عملکرد صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با شبکه های تلویزیونی منتخب خارجی در حوزه ورزش، مصطفی مقدس، فرزام فرزان، محسن بنی هاشمی، حمید قاسمی، نخستین همایش ملی ارتباطات ورزشی، تهران، 1396
 • بررسی پژوهش های پیشین درباره ی کارکنان زندان با تاکید بر رضایت از زندگی، زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمد حسین رضوی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیاد، با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، 1396
 • سنجش عوامل موثر بر گرایش به محصولات تقلبی بر قصد خرید کفش اصلی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران، محمد فرجادمهر، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، تهران، 1396
 • بررسی جایگاه خودروهای کاروان در گردشگری ورزشی، فرزام فرزان، زینب ناصری، دومین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، مازندران، 1396
 • بررسی جایگاه مشارکت ورزشی در زندان، زینب ناصری، فرزام فرزان، سید محمد حسین رضوی، دومین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، مازندران، 1396
 • بررسی جایگاه ورزش در اوقات فراغت بانوان طلاق، فرزام فرزان، زینب ناصری، دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، تهران، 1396
 • بررسی رابطه مشارکت در ورزش و ارتباط آن با نوع دوستی، تکریم و جوانمردی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی، زهرا قدیمی کلاته، سید عماد حسینی، فرزام فرزان، زهرا ایزانلو، اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، مازندران، 1395
 • بررسی رابطه مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی، زهرا قدیمی کلاته، سید عماد حسینی، فرزام فرزان، زهرا ایزانلو، اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، مازندران، 1395
 • رابطه بین فعالیت جسمانی برسطح رضایتمندی از زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران، حسین روحی، فرزام فرزان، سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای سما قائم شهر،1395
 • مطالعه تطبیقی سیاسگذاری ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته و ایران، علی وفایی  مقدم، فرزام فرزان، مصطفی افشاری، دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، تهران، 1395
 • رابطه بین رسانه های جمعی و پذیرش رشته ورزشی جدید پنتبال در میان بانوان با رویکرد بازاریابی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، سید رسول مرتضوی فر، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، 1395
 • آینده گردشگری ورزشی، فروغ محمدی، فرزام فرزان، نریمان رحمانی، ولی ناصری، هشمتمین همایش انجمن بین المللی علوم اجتماعی ورزش، اصفهان، 1395
 •  بررسی برند بازی های رایانه ای ورزشی و غیر ورزشی مورد توجه دانشجویان دختر در اوقات فراغت، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، زینب ناصری، اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، مازندران، 1395
 • تحلیل ساختاری تصاویر پروفایل دختران قهرمان ورزشی دانشگاه مازندران در تلگرام (پژوهش مقطعی)، فرزام فرزان، زینب ناصری، اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، مازندران، 1395
 • بازاریابی ورزشی: بررسی نقش عوامل موثر در انتخاب رنگ سوشیرت و شلوار ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، همایش بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، 1395
 • بررسی عوامل سوق دهنده گردشگران به گردشگری ساحلی در دریای خزر، محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، مازندران، 1395
 • بررسی عوامل جذب کننده و بازدارنده در رغبت گردشگران به گردشگری ساحلی در دریای خزر، محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، مازندران، 1395
 • رابطه بین ویژگیهای فردی و اجرای مدیریت ریسک مدیران استخرهای سرپوشیده استان البرز، امیرعباس سلیمانی، فرزام فرزان، محمدرضا برومند، زهرا شاکرمی، چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1394
 • انگیزه مشارکت گردشگران در ورزش های تفریحی استان مازندران، سکینه بابایی، امیر احمد مظفری، فرزام فرزان، محمد رحیم، اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی، تهران، 1394
 • مقایسه تفاوت سواد مالی زنان و مردان ورزشکار، مطالعه موردی دانشگاه مازندران، اصغر رضایی شیخون، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، سعید قارشی، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، دانشگاه تهران، 1394
 • فرهنگ و تاثیر آن بر پوشاک ورزشی، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، بهاره خدیوی، اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، 1394
 • رنگ ترجیحی پوشاک ورزشی در دانشجویان دختر دانشگاه مازندران، سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، بهاره خدیوی، رضا شجیع، دومین سمپوزیوم بین المللی انجمن بین المللی تربیت و بدنی و ورزش برای دختران و زنان، تهران، 1394
 • بررسی موانع استفاده از دوچرخه در تهران با تاکید بر اثرات زیست محیطی، افشار هنرور، حجت الله لطیفی، فرزام فرزان، اسماعیل شریفیان، سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، تهران، 1394
 • فرایند پذیرش رشته های ورزشی جدید و برخی عوامل موثر در پذیرش یک رشته ورزشی جدید، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، همایش ملی مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان، 1394
 • مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در زمینه رسانه و ورزش، مصطفی مقدس، فرزام فرزان، دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه، 1394
 • بررسی کاربرد برنامه درسی پنهان معلمان ورزش بر آموزش کودکان 9 تا 12 سال، زینب ناصری، فرزام فرزان، اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، 1394
 • مرور سیستماتیک مقالات داخلی توسعه گردشگری ورزشی ایران، فرزام فرزان، اکرم خواجه پور، اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، 1394
 • بررسی چالش های توسعه صنعت توریسم ورزشی در ایران، فرزام فرزان، حمید قزلسفلو، همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه ای ارتقا و تندرستی، 1394
 • سنجش کارآفرینی اجتماعی قهرمانان جهانی استان مازندران، علی پریدار، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد، اولین همایش ملی پزوهشی یافته های نوین مدیریت کارافرینی و اموزشی ایران، 1394
 • شناسایی ابعاد اقلیم و مکان یابی معماری ایرانی اسلامی موثر در طراحی فضاهای ورزشی ایران، محمد حسین صالحی، مرتضی دوستی، فرزام فرزان، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1394
 • بررسی وضعیت توسعه گردشگری در ایران مقاله مروری، محمد حسین صالحی، فرزام فرزان، سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، 1394
 • عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه تهران در برنامه های اوقات فراغت با رویکرد ورزشی، مریم منصوری، فرزام فرزان، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فناورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، بابلسر، 1394
 • ارتباط بین ویژگی های شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای، سید حسین علوی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فناورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، بابلسر، 1394
 • مطالعات فرهنگ جسمی و بوردیو، ناهیده جباری، رحیم رمضانی نژاد، فرزام فرزان، اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1394
 • مرور سیستماتیک مقالات انجام شده در زمینه استراتژی بازاریابی ورزشی، معصومه سادات منانی، فرزام فرزان، مصطفی مقدس، اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1394
 • ارتباط بین هوش معنوی و رضایت از زندگی با رفتارشهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی، مهیار میرزاآقازاده، سوسن آذرمی، فرزام فرزان، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1394
 • توسعه خلاقیت سازمانی از طریق تکنیک های طراحی شغل، سید حسین علوی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1394
 • تدوین استراتژی خدمات درمانی فدراسیون پزشکی، فهیمه سبزه پرور، فرزام فرزان، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1394
 • شیوع باور ماکیاولیستی بین مربیان و سرپرستان تیم های هندبال دانشجویان دختر کشور، فرزام فرزان، همایش کشوری علم دینی، دین علمی، یاسوج، 1393
 • انواع سوء رفتار پژوهشی وروش های پیشگیری از آن، آیدین عباسی، فرزام فرزان، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1393
 • بازاریابی هورمونی: رویکردی نوین به تحقیقات بازاریابی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن، کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، 1393
 • بررسی رابطه بین میزان ترشح هورمون اکسی توسین با قصد و میزان کمک مالی به فعالیت های خیر خواهانه، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری، تهران، 1393
 • ایده برای کارآفرینی در ورزش، روح الله قاسمی نسب، فرزام فرزان، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار مدیریت و اقتصاد، تهران، 1393
 • راه های پیشگیری و انواع سوء رفتارهای علمی، آیدین عباسی، فرزام فرزان، موسی علیزاده، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، شیراز، 1393
 • تعیین شاخص های استعدیابی والیبال از دیدگاه مربیان بین المللی، محمد باسره، مرتضی دوستی، فرزام فرزان، آیدین عباسی، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1393
 • بررسی رضایت بانوان از کیفیت خدمات مراکز طرح سالم سازی دریا، محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران، همدان، 1393
 • بررسی رضایت آقایان از کیفیت خدمات مراکز طرح سالم سازی دریا، محبوبه عابدی سماکوش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران، همدان، 1393
 • بررسی رابطه تحمل ابهام و مهارت های کارافرینی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های استان مازندران، رضوانه حسین نژاد، فرزام فرزان، همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، قائمشهر، 1393
 • بررسی رابطه بین ریسک پذیری و مهارت های کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه  های استان مازندران، رضوانه حسین نژاد، فرزام فرزان، همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، قائمشهر، 1393
 • ارتباط بین میزان حوادث و دادخواهی ها با اجرای مدیریت ریسک در استخرهای سرپوشیده استان البرز، امیرعباس سلیمانی، محمدرضا برومند، فرزام فرزان، همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، تهران، 1392
 • بررسی ارتباط کیفیت خدمات و رضایتمندی با قصد آتی مشتریان در باشگاه های پرورش اندام (مطالعه موردی استان مازندران)، مصطفی حمزه پور، سید عماد حسینی، فرزام فرزان، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
 • بررسی میزان رضایتمندی کشتی گیران نخبه از ارائه خدمات در باشگاه های کشتی مطالعه موردی استان مازندران، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد، مصطفی حمزه پور، مسعود یمینی، علیرضا مهدی زاده، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
 • ارتباط بین کیفیت خدمات باشگاه های پرورش اندام با میزان وفاداری مشتریان (مطالعه موردی استان مازندران)، مصطفی حمزه پور، سید عماد حسینی، فرزام فرزان، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
 • بررسی، تحلیل و اولویت بندی علل عدم رغبت فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده، فرزام فرزان، علی وفایی مقدم، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
 • بررسی رابطه بین توانمند سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی، احیا عابدی، سید محمد حسین رضوی، فرزام فرزان، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
 • شیوع باور ماکیاولیستی بین مربیان و سرپرستان تيم‌هاي هندبال دانشجويان دختر كشور، مرضیه عسگردون، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
 • بررسی معنویت بین مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر، مرضیه عسگردون، فرزام فرزان، کیوان زمانی، سمانه الماسی، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال (آمل)، 1391
کارشناسی :
روش های تحقیق
مدیریت اوقات فراغت
اصول و مبانی تربیت بدنی
مبانی روانی اجتماعی ورزش
 مبانی فرهنگی اجتماعی ورزش

کارشناسی ارشد:
مدیریت اوقات فراغت
نظریه های اوقات فراغت
جامعه شناسی ورزشی
مدیریت مالی و اداری

روش های تحقیق در مدیریت ورزشی
 دکترا :
مدیریت گردشگری ورزشی

مدیریت منابع انسانی در ورزش
کاربرد رایانه در مدیریت ورزشی
روش شناسی تحقیق در مدیریت ورزشی
مدیریت سیستم های اطلاعات در ورزش

 
سبک زندگی فعال و ورزش
اخلاق حرفه ای در ورزش
اشتغال دانش بنیان و کارافرینی در ورزش
اوقات فراغت و ورزش های همگانی و تفریحی

 
پژوهشگر برتر سال 1396 دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ورزشی
استاد نمونه سال 1393 دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ورزشی
پژوهشگر برتر سال 1391 دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ورزشی


 
Faculty member of university of Mazandaran
00989111125098
f.farzan@umz.ac.ir
ffarzamm@yahoo.com